Thaahaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 98

Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu'.