Thaahaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 87

Mereka berkata: 'Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, maka kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri melemparkannya',