Thaahaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 82

Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar.