Thaahaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 79

Dan Firaun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.