Thaahaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 75

Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi (mulia),