Thaahaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 65

(Setelah mereka berkumpul) mereka berkata: 'Hai Musa (pilihlah), apakah kamu yang melemparkan (dahulu) atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?'