Thaahaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 52

Musa menjawab: 'Pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku, di dalam sebuah kitab, Tuhan kami tidak akan salah dan tidak (pula) lupa;