Thaahaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

(Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah, Yang bersemayam di atas 'Arsy.