Thaahaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 49

Berkata Firaun: 'Maka siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa?