Thaahaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 35

Sesungguhnya Engkau adalah Maha Melihat (keadaan) kami'.