Thaahaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 12

Sesungguhnya Aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu; sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, Thuwa.