Thaahaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 116

Dan (ingatlah) ketika Kami berkata kepada malaikat: 'Sujudlah kamu kepada Adam', maka mereka sujud kecuali iblis. Ia membangkang.