Thaahaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 11

Maka ketika ia datang ke tempat api itu ia dipanggil: 'Hai Musa.