Thaahaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 104

Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan, ketika berkata orang yang paling lurus jalannya di antara mereka: 'Kamu tidak berdiam (di dunia) melainkan hanyalah sehari saja'.