Thaahaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 100

Barang siapa berpaling daripada Al Qur'an maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat,