Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 98

Dan berapa banyak telah Kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar?