Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 96

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang.