Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 95

Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri.