Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 93

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.