Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 92

Dan tidak layak bagi Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak.