Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 91

karena mereka mendakwa Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak.