Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 89

Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar,