Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 88

Dan mereka berkata: 'Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak'.