Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 87

Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah.