Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 81

Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.