Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 8

Zakaria berkata: 'Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua'.