Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 77

Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami dan ia mengatakan: 'Pasti aku akan diberi harta dan anak'.