Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 71

Dan tidak ada seorang pun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan.