Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 66

Dan berkata manusia: 'Betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali?'