Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 63

Itulah surga yang akan Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami yang selalu bertakwa.