Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 59

Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan.