Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 55

Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridai di sisi Tuhannya.