Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 44

Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah.