Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 43

Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.