Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 36

Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.