Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 35

Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: 'Jadilah', maka jadilah ia.