Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 34

Itulah Isa putra Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya.