Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 32

dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.