Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 30

Berkata Isa: 'Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi.'