Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 21

Jibril berkata: 'Demikianlah. Tuhanmu berfirman: 'Hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan.'