Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 19

Ia (Jibril) berkata: 'Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci'.