Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 17

maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna.