Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 12

Hai Yahya, ambillah Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. Dan Kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak,