Al-Kahfi

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 99

Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain, kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu Kami kumpulkan mereka itu semuanya.