Al-Kahfi

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 90

Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari (sebelah Timur) dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang Kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari (cahaya) matahari itu,