Al-Kahfi

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 81

Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya).