Al-Kahfi

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 8

Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menjadikan (pula) apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.