Al-Kahfi

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 72

Dia (Khidhr) berkata: 'Bukankah aku telah berkata: 'Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku'