Al-Kahfi

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 71

Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki perahu lalu Khidhr melobanginya. Musa berkata: 'Mengapa kamu melobangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya?' Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar.