Al-Kahfi

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 68

Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?'